non-oil economy

Abu Dhabi’s non-oil economy surges 12.3% in Q2 to $42bn: SCAD

Abu Dhabi’s non-oil economy surges 12.3% in Q2 to $42bn: SCAD

By Arab News ·