Egypt

Egypt achieves record primary surplus of $18.14bn in fiscal year 2023/24

Egypt achieves record primary surplus of $18.14bn in fiscal year 2023/24

By Arab News ·

Egypt annual inflation eases to 27.1%

Egypt annual inflation eases to 27.1%

By ARAB NEWS  ·